Leeg

Totaal: 0,00 €

September 2018 - Een fruitig liedje - Charline Speckstadt

Zingen met kinderen zou als dagelijks brood moeten zijn: hun muzikaliteit wordt hierdoor gestimuleerd, het komt hun luister- en concentratievermogen ten goede, ze worden er emotioneel en sociaal sterker van, hun algemene affiniteit met taal wordt aangescherpt, het verruimt hun fantasie, het werkt positief in op hun motoriek en bovenal, het opent een wereld van veel plezier en voldoening!

Deze liedbundel is bedoeld voor kinderen van 6 tot  10 jaar.
Binnen het vernieuwde DKO is dit liedmateriaal ook perfect te gebruiken binnen de eerste graad en de eerste twee jaren van de tweede graad.
Bij 30 van de 40 liederen zijn er lessuggesties toegevoegd. Dit materiaal is ontstaan uit de eigen lespraktijk en werd dus medegevormd door de inbreng van de leerlingen. Uiteraard blijven het suggesties: er kan steeds naar eigen goeddunken worden gevarieerd, weggelaten of aangepast.

 

Meer info binnenkort.