Empty

Total: 0,00 €

Principes van de westerse tonaal-functionele harmonie (2e editie)

37,50 €
Voor starters èn docenten schriftuur.
Instrumentation: 
BOEK
Included: 
book
Publication number: 
2013/026
ISMN: 
978-9-0742-5306-2
Pages Score: 
401
Author: 
Verbeke, Lut
Content: 
Deze algemene harmonieleer is toegespitst op de westerse tonaal-functionele harmonie. In de eerste vijf hoofdstukken wordt de leerstof van de algemene klassieke harmonieleer systematisch voorgesteld. Deze hoofdstukken zijn bedoeld voor starters in de harmonieleer. De laatste zeven hoofdstukken geven een overzicht van het traditionele harmonieonderricht in enerzijds West-Europa in het algemeen en anderzijds Vlaanderen in het bijzonder. Ze geven tevens een verantwoording en duiding van het schriftuuronderricht en de harmonieleer op vandaag, verklaringen en aanvullingen over principiële algemene en technische begrippen en het schrijfproces, gevolgd door harmonieopgaven met realisaties. Deze hoofdstukken zijn eveneens bedoeld voor de docenten schriftuur aan de muziekhogeschool en universiteit.